Peig

Is coláiste iontach é Coláiste Laichtín. Bhain mé taitneamh as an gcoicís a chaith mé ansin. Bhí gach duine chomh deas agus bhí na múinteoirí chomh cabhrach. Tá feabhas ar mo chuid Gaeilge agus cinnte beidh me ag filleadh ar ais ann.

 

Ann

Mark really enjoyed his time at the college this year. His confidence in Irish is growing all the time. He achieved a C on the Higher Level Junior Certificate. We are very pleased with the result. His report at the end of 1st year was an abysmal fail. Mark has lots of ability and love for the language and our wish is that he will always embrace and enjoy it. Many thanks for all your hard work and your wonderful college. He is really looking forward to 2017.

Diolún MacBraoin

Is mar gheall ar mholadh mo charad gur shocraigh mé dul chuig Coláiste Laichtín trí bhliain ó shin. Chuaigh mé ann don chraic agus ní raibh aon suim agam sa Ghaeilge ag an am. D’fheadfá a rá go raibh mé go huile is go hiomlán i gcoinne na Gaeilge toisc go raibh mé tar éis Gaeilge gnánleibhéal a dhéanamh don Teastas Sóisearach. Is cuimhin liom nar thuig mé focal ar bith ar an gcéad lá, agus níor thuig na múinteoirí focal ar bith a dúirt mé! Cuireadh an t-ainm ‘buachaill gan gaeilge orm’.

Siobhán

Níor labhair mé mórán Gaeilge go dtí an cúigiú bliain, ach an samhradh sin, chuaigh mé go hInis Oirr agus chaith mé treimhse ar chúrsa le Coláiste Laichtín. Níor thuig mé gur teanga í an Ghaeilge taobh amuigh den seomra ranga go dtí an samhradh sin sa Ghaeltacht mar níl aon ghaeilge ag mo thuismitheoirí nó ag mo chairde. Chuaigh mé go Coláiste Laichtín mar dhalta i 2009, chuaigh mé ar ais mar chinnire i 2014 agus táim ag dul ar ais i mbliana, 2016, mar mhúinteoir!!

Le gach dea-ghuí

Bean ui Ghormain

Mora dhuit, is mise Bean ui Ghormain, mathair do Choimhe.  Bhiomar go leir ar Inis Oirr an domhnach seo caite ar cuairt ar Caoimhe.  Ta si ag baint an taitneamh as an gcursa agus ta si an sasta ar fad.  Ni bheimid ar an oilean an domhnach seo chugainn agus ta suil agam go mbeidh se ceart an la a chaitheamh le clann ……….. ata ag suil le bheith ann ar mean lae ar an domhnach.

Gillian

Bainigi taitneamh as an deireadh seachtaine agus ta suil agam go mbeidh aimsir shamhraidh againn uile.

Míle buíochas

Gillian C. is ainm dom agus bhí mé i gColáiste Laichtín an bliain seo caite agus an bliain roimhe sin. Bhain mé an taitneamh as na cursaí. Táim ag scriobh chugaibh chun a rá go raibh mile maith agaibh. Tá mo scrúdú béil le haghaidh na hÁrdteiste ar suil dé Luain agus caithfidh mé a rá go bhfuil mé réidh mar thoradh ar do chúrsaí. Thugann sibh dialann do na daltaí agus tá sé an an cabhrach, tá na notaí istigh go h-iontach ! Beidh mé ag mholadh do chúrsaí do dhaoine! Coinnigh an obair iontach ag dul ! Má faigheann sibh an seans an mbeidh sibh abalta ríomhphost le haghaigh an muinteoir ……… a seoladh chugam chun notaí a fhail le haghaidh rud eigin a rinne sé ina rang.

Go raibh mile, míle maith agaibh.

Instagram Feed